I forbindelse med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalte 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalgte områder. Arbeidet gjennomføres på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, Klima og miljødepartementet, Norges bondelag og Norsk bonde- og småbrukarlag.

 

Arbeidet med fugleovervåking har pågått siden 2000, men nytt av året er at NIBIO har fått i oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet også å utprøve kartlegging av humler i jordbrukslandskapet.

 

Mer informasjon om fugleovervåkning finnes her: https://nibio.no/tema/landskap/systematisk-overvaking-av-jordbrukslandskap

FOTO: Christian Pedersen
FOTO: Christian Pedersen