Tiltakene varer i første omgang fram til og med 1. juni.

Tiltakene er i tråd med særlig høyt tiltaksnivå, regulert i Kapittel 5a i covid-19-forskriften med noen tillegg, og innebærer nedstenging av en rekke virksomheter og aktiviteter i de berørte kommunene.

– Vi ser at smittetallene har økt ytterligere siden i går, og den siste uken er det meldt om 80 smittede i regionen. Smittesporing har avdekket at det er potensiale for ytterligere økning. Smittesporingsarbeidet er satt under enormt press, og vi har måttet øke kapasitet på både testing og sporing, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Max to personer på besøk i private hjem

Tiltakene som innføres i dag, er inngripende for mange. Det blir forbud mot besøk av flere enn to personer i private hjem og nedstenging av en rekke områder innen både næring, fritidsaktiviteter og arrangementer. I tillegg innføres rødt nivå i skoler og barnehager i hele regionen.

Foreldre og foresatte i barnehage og skole vil få direkte informasjon i løpet av pinsehelgen.

– Vi har en situasjon med et høyt antall smittetilfeller og forventning om fortsatt høye tall. Det er derfor helt nødvendig å stramme inn på flere områder for å redusere videre smittespredning, sier kommuneoverlege Ketil Egge.

Disse tiltakene er innført  i henhold til forskrift

Forskriften kan leses her.

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. Serveringssteder, som restauranter, kafeer, barer og puber, og utested, som diskotek, nattklubber og lignende. Serveringssteder kan likevel holde åpent for å selge mat og ikke-alkoholholdig drikke som ikke skal nytes på stedet. Serveringssteder på hoteller kan servere mat til overnattende gjester.

b.Butikker, likevel slik at følgende butikker kan holde åpent:

 1. matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer
 2. utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr 
 3. apotek
 4. bandasjister
 5. optikere
 6. vinmonopol
 7. bensinstasjoner
 8. salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon
 9. lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende. 
 10. Blomsterbutikker med fast utsalgssted som er registrert i Enhetsregisteret som butikkhandel med blomster og planter, et salgsareal som ikke overstiger 250 kvm, en omsetning som i all hovedsak består av salg av blomster med svært kort holdbarhet og hvor disse blomstertypene utgjør det vesentligste innslaget i varesortimentet.

c. Varehus, med unntak av arealer med vare- og tjenestetilbud som nevnt i bokstav b.
d.Treningssentre.
e. Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende.
f. Tros- og livssynshus, med unntak ved begravelser, bisettelser, vielser, dåp og ved samtaler mellom representant for tros- og livssynsamfunn og enkeltpersoner.
g. Biblioteker.
h. Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder.
i. Museer.
j. Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.
k. Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs.

Butikker og varehus kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for personer omfattet av denne lokale forskriftens § 6.

Stenging av virksomheter i denne lokale forskriftens § 9 kommer i tillegg.

Forbud mot arrangementer

Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer, med unntak av:
a. Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 30 personer til stede.
b. Vielser med kun brudeparet, vigsler og to vitner til stede.
c. Dåp med kun barnet, foreldrene, prest og inntil to faddere til stede.
d. Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
e. Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.
f. Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

Påbud om hjemmekontor

Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette
skal gjennomføres i virksomheten.

Skjenkestopp

Serveringssteder som har skjenkebevilling etter alkoholloven kapittel 4 og 5 skal ikke utøve
skjenkebevillingen.

Opplærings- og utdanningsinstitusjoner

Universiteter, høyskoler og fagskoler skal holde sine lokaler stengt for elever og studenter, slik at undervisningen skjer digitalt. Tilsvarende gjelder lokaler som benyttes ved kursaktivitet under studieforbund og Kompetanse pluss.
Universiteter, høyskoler og fagskoler kan gjøre unntak fra kravet i første ledd, dersom tilgang til lokalene er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet og studentene testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen. Biblioteker og lesesaler ved universiteter, høgskoler og fagskoler kan holde åpent for studenter som testes jevnlig for covid-19 i samsvar med råd fra smittevernmyndigheten i kommunen.

Stans av idretts- og fritidsaktiviteter

Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder
fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.
Forbudet etter første ledd gjelder ikke:

a. organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.
b. organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.
c. organisert trening for toppidrettsutøvere. Innenfor fotball er unntaket begrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn.


Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
 

Besøk i private hjem

Det er ikke tillatt med mer enn 2 personer på besøk i privat hjem, hage, hytte mv. Beskyttede (fullvaksinerte, personer som har mottatt sin første dose for mer enn 3 uker siden og de som har gjennomgått covid-19 siste 6 måneder) kan behandles som husstandsmedlemmer, og trenger derfor ikke telles som besøkende.

Stenging av virksomheter

Følgende virksomheter og steder skal holde stengt:
a. En-til-en-tjenester som ikke er helsetjenester, herunder:
- Frisører/barbershops
- Hudpleievirksomhet og lignende, herunder behandling av hud/negler, solarier, hårfjerning, massasje
- Tatoverings- og hulltakingsvirksomhet
b. Følgende helsefaglige en-til-en-virksomheter som fysioterapeuter, kiropraktorer, fotterapeuter mv. Likevel slik at følgende kan tilbys:
- Nødvendig behandling eller opptrening etter skader, kirurgi eller annen sykdomstilstand
- Nødvendig behandling av smertetilstander
Det er helsepersonellet selv som beslutter hva som er nødvendig behandling, i samsvar med bestemmelsene om forsvarlig helsehjelp, jfr pasient og brukerrettighetsloven § 2-1 a).

I tillegg gjelder disse anbefalinger for innbyggerne i Hamarregionen:

 • Ha lav terskel for å teste deg raskest mulig ved symptomer. Dette gjelder både barn og voksne.
 • Hold 2 meter avstand til andre der det er mulig. Unntatt er mennesker i egen husstand, og andre tilsvarende nære.
 • Alle bør begrense sin sosiale omgang til et minimum utover nødvendige kontakter i jobbsammenheng, husstandsmedlemmer og barnehage-/skolekohorter. For vaksinerte gjelder egne anbefalinger når det gjelder sosial omgang som besøk i private hjem og avstand til andre.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reiser til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales ikke å dra til åpne kjøpesentre eller varehus i nabokommuner.
 • Bosatte i kommunen kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Hold god avstand til andre på gåtur. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.
 • Personer med høy risiko for å bli alvorlig syk eller dø dersom de blir smittet av koronavirus, og som ikke er vaksinert, bør leve mer skjermet.
 • Russefeiringen settes på pause.
 • Besøk i institusjoner. Vi oppfordrer til å følge besøksrestriksjoner også i våre institusjoner. Begrens antall nærkontakter, og unngå unødvendige besøk. Se mer detaljert info her