- De fleste smittetilfellene i og rundt Hamar har nå tilknytning til allerede kjente smitteklynger, sier kommuneoverlege Ketil Egge. - Det er likevel ikke slik at utbruddet helt er rammet inn, men kapasiteten for smittesporing er for øyeblikket tilstrekkelig. 

Det har gått for lite tid til å se full effekt av tiltakene. Likevel er smittetallene synkende, og kontrollen på utbruddet bedre. - Vi har nå bedre oversikt over situasjonen, og derfor er ikke forholdsmessig å opprettholde et særskilt høyt tiltaksnivå. Vi kan derfor lette på tiltakene noe tidligere enn først varslet, sier Egge.
 
Det vil alltid være noen som ikke tester seg og en del som ikke får særlig symptomer. Etter et utbrudd av dette omfanget vil det derfor fortsatt være noe uoppdaget smitte i befolkningen.  Derfor vurderer kommuneoverlegen at det er for tidlig å gå over til den nasjonale gjenåpningsplanen nå.

Ulike tiltak i kommunene

Selv om vi har fire kommuner som tilhører samme bo- og arbeidsregion, er det mindre viktig å holde tiltakene like innad i regionen i gjenåpningsfasen. I Ringsaker og Løten har smittetallene holdt seg stabilt lave, og der er man tilbake til retningslinjene som gjaldt nasjonalt før 27. mai. 

- Det er rimelig å holde noe strengere tiltak i Hamar og Stange, som fortsatt har høyere smittetrykk enn Ringsaker og Løten, forklarer Egge.
 
- Det svært viktig at innbyggerne forholder seg til gjeldende regler og anbefalinger i sin kommune. Vi ønsker ikke at innbyggere reiser til nabokommuner for å benytte seg av tilbud som er stengt i egen kommune, avslutter Egge. 

Tiltakene som ble innført 22.mai var på særlig høyt tiltaksnivå

-Jeg har stor forståelse for at så inngripende regler fører til utfordringer, både for privatpersoner og virksomheter. På samme tid vil jeg berømme dere alle for at dere bidrar når det gjelder som mest, og at vi tar dette krafttaket sammen, sier kommunedirektør Kaija Eide Drønen.

-Gjennom pinsehelga erfarte vi nok en gang hvor raskt situasjonen kan snu. Det ble en påminnelse på alvoret av at vi står i en vedvarende pandemi, sier ordfører Nils A. Røhne. -Jeg er glad for at vi nå kan lette litt på tiltakene som ble innført da, - at barn og unge får noe større frihet og muligheter for aktiviteter, og at flere deler av næringslivet kan åpnes opp igjen. Samtidig understreker jeg at vi i vår region og i Stange spesielt fortsatt har strengere tiltaksnivå enn andre kommuner i regionen og nasjonalt, sier Røhne. 

Det er et utfordrende smittebilde i regionen, og dette rammer kommunene ulikt. Det betyr at det er noe strengere tiltak i Hamar og Stange, enn det som er tilfelle for Ringsaker og Løten. Innbyggere bes derfor om å følge gjeldene regler i egen kommune.


Følgende regler gjelder i Hamar og Stange:

(fra lørdag 29. mai til og med fredag 4. juni)

Skole og barnehage

 • Fortsatt rødt nivå på videregående skole, Hamar læringssenter og Stange kvalifiseringssenter.
 • Grunnskole og barnehager i Stange går over til gult nivå over helga, men planene for mandag 31. mai opprettholdes. Foreldre/foresatte informeres direkte om dette.
 • Høgskoler: Ordinær undervisning er tillatt i grupper på inntil 10 personer. Ellers digital undervisning. Unntak dersom tilgang til lokalene er avgjørende for forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, og det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet. 

 

Idretts- og fritidsaktiviteter

Kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. 
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Organisert trening for toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt.

 

Forbud mot arrangementer

Det er forbud mot arrangementer, med følgende unntak:

 • Begravelser, bisettelser og seremonier ved grav med inntil 50 personer til stede.
 • Andre livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved vielser, dåp og konfirmasjon, med inntil 20 personer til stede.
 • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell.
 • Utendørs treningskamper og seriekamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, uten publikum til stede.
 • Serie- og NM-finale i topphåndballen for kvinner, opp- og nedrykkskvalifiseringsspill til REMA 1000-ligaen for menn, samt nødvendige treningskamper som forberedelse til dette, uten publikum til stede.

 

Følgende virksomheter må holde stengt

 • Kino, teater, museer og konsertsteder
 • Bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder 

 

Treningssentre

Treningssentre holdes åpent, men kun for innbyggere i egen kommune.
Følgende tilbud ved treningssentre er åpent også for personer fra andre kommuner:

 • rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
 • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til.

 

Svømmehaller
Svømmehaller kan holdes åpent, men kun for innbyggere i egen kommune.

 

Skjenkestopp/Restauranter, kafeer, barer
Serveringssteder skal ikke servere alkohol.

 

Påbud om hjemmekontor 
Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig.

 

Plikt til å bruke munnbind
Det skal brukes munnbind i butikker, på kjøpesentre, serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer.
Munnbind i taxi. 
Gjelder ikke barn under 12 år, eller de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

I tillegg anbefales alle innbyggere å fortsatt begrense antall nærkontakter. Disse anbefalingene gjelder: 

 • Man bør ikke ha flere enn fem gjester i eget hjem. Det oppfordres til å møtes utendørs.
 • Det bør holdes 2 meter avstand i møte med andre personer i risikogrupper, og i situasjoner der smitterisikoen antas å være høyere (f.eks. ved fysisk aktivitet med høy intensitet, synging eller roping).
 • Ved besøk i institusjoner gjelder samme anbefalinger som for private hjem.
 • Alle bør unngå reiser som ikke er nødvendige. Reise til arbeid må anses som nødvendig. For de aller fleste vil det likevel gjelde krav om hjemmekontor.
 • Bosatte i kommunen anbefales å benytte lokale kjøpesentre/varehus.
 • Innbyggerne kan dra til fritidsbolig, men bare sammen med personer i egen husstand. Gjør alle innkjøp i egen kommune før avreise. Ikke oppsøk butikker, serveringssteder eller møteplasser med mange mennesker i hyttekommunen. Sjekk hvilke råd og regler som gjelder for hyttekommunen, og følg dem. Ikke ta imot besøk.  
 • Kommunene og fylkeskommunene bør innføre forsterkede tiltak i kollektivtransporten, dette kan for eksempel være at det kun brukes opptil 50 prosent kapasitet i transportmiddelet.
   

Last ned forskriften her...

 

Alt blir bra