– Stange har noen sentrale og naturlige fortrinn som vi gjennom ny næringsplan har valgt å satse ytterligere på. Dette dreier seg om vår svært sentrale beliggenhet, den gode infrastrukturen som er utviklet og under utvikling, og at vi er en av landets største landbrukskommuner, sier næringssjef i Stange kommune, Erik Habberstad. 

– Kombinasjonen av disse satsingsområdene - med stor råvaretilgang fra jord- og skogbruk knyttet sammen med den unike infrastrukturen på veg og bane gir også større muligheter for industrietablering med videreforedling av dette, understreker Habberstad.

Sentral plassering for næringsetablering og bosetting

Som nærmeste nabo til Osloregionen sørover og nærmeste nabo til Hamar by nordover, er Stanges geografiske plassering enestående for å drive næringsvirksomhet. Ett av hovedfokusene i den nylig vedtatte næringsplanen er nettopp kommunens beliggenhet. Ett annet fokusområde er infrastruktur.

– Stange har en helt sentral plassering med fire-felts motorveg gjennom hele kommunen til Gardermoen og Oslo, samt dobbeltsporet jernbane på samme strekning. Dette legger til rette for at vi kan satse stort på næringsutvikling og bedriftsetablering, sier kommunens næringssjef Erik Habberstad.

Erik Habberstad er fornøyd med utviklingen i Stange og poengterer at de viktigste bedriftene er de vi allerede har i kommunen. Den nye næringsplanen bygger videre på det tidligere arbeidet som har dannet grunnlaget for næringslivsvekst i Stange. I 2020 hadde Stange en sysselsettingsvekst i privat sektor på 1,6%.

Kolostuen som logistikk- og samferdselsknutepunkt

Stange er knutepunkt med det unike vegkrysset som E6, Riksveg 3, Fylkesveg 24 og Dovrebanen utgjør. Infrastruktur er derfor sentralt, og gjennom næringsplanen legges det spesielt opp til tilrettelegging for logistikketablering for veg og bane.

Siden planen ble vedtatt, har kommunen fått godkjent 786.000 m2 med nytt næringsareal ved Kolostuen. Kolostuen og Sørli næringsområder danner med dette det endelige grunnlaget for logistikksatsning knyttet mot veg og bane i et samspill.

Landbrukskommune

Som en av landets største landbrukskommuner har Stange et mangfold av muligheter. Stange ligger i toppen blant Norges kommuner når det gjelder matproduksjon og satsingen på bioøkonomi gir uante muligheter i tiden fremover, også med skogen som ressurs.

Ny hverdag - nye arbeidsmetoder

I Stange ligger alt til rette for en ny arbeidshverdag. Stange har rom til å skape gode bomiljøer for å utføre arbeidsoppgaver på tvers av sted, tid og situasjoner.

– Vi opplever en jevn befolkningsvekst og Stanges sentrale plassering gjør det også enkelt for innbyggere å arbeide utenfor kommunens grenser, sier Erik Habberstad.

Stange legger til rette for at innbyggere og bedrifter kan skape tjenester og virksomheter som imøtekommer våre nye arbeids- og livsformer. Det er muligheter for å opprettholde en fleksibel arbeidshverdag, og her har en friheten og samtidig nærheten til det sentrale.

Næringsplanens satsingsområder

Spesielle satsningsområder vedtatt i ny næringsplan er:

  • Bioøkonomi – landbruket som råvare
  • Tilrettelegging for logistikketablering for veg og bane
  • Tilrettelegging for kontor-/arbeidsplasser i Stange sentrum
  • Etablering i henhold til FN’s bærekraftsmål

Næringsplanen finnes digitalt her

Næringsplan