Dette betyr at alle kommuner nå skal sette opp dose 2 for alle under 65 år uten underliggende sykdom, altså i prioriteringsgruppe 8 og lavere, med et 12 ukers intervall.

Færre vaksinedoser

FHI melder at Norge får færre vaksinedoser fra Pfizer-BioNTech i juli, august og september enn forventet. I juni mottar Norge ca. 300 000 doser per uke fra Pfizer-BioNTech. I de kommende neste tre månedene er prognosen nedjuster til 200.000 doser per uke. Det innebærer 900.000 færre doser enn Norge hadde håpet på i disse månedene, med utgangspunkt i juni-leveransene.

Slik blir det i Stange

I Stange kommune betyr dette at alle fra prioriteringsgruppe 8, 9, 10 og 11, som ikke allerede har bestilt timer til vaksinasjon med 9 ukers intervall mellom dosene, får 12 uker mellom timene. Endringen trer i kraft umiddelbart, og det digitale bestillingssystemet endres i henhold til dette.

Stange kommune følger de til enhver tids gjeldende nasjonale føringer og beslutninger, - noe som medfører at det vil kunne komme flere endringer i intervall mellom dose 1 og 2 i løpet av sommeren/høsten. Man må derfor påregne at timen for dose 2 kan bli flyttet nærmere dose 1 på et senere tidspunkt.

illustrasjonsfoto Mostphotos