- Vi vet at en eller flere av bussene dette gjelder, har vært ved bensinstasjonen ved Mjøstårnet, men utover dette har vi ikke sikre opplysninger om hvor de aktuelle bussene har vært. I den anledning ber vi russ og andre som har vært i kontakt med russ fra Gjøvikregionen i det nevnte tidsrommet, om å være obs på symptomer på koronasmitte, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup. 

Russ eller andre som har hatt direkte kontakt med russen eller har vært inne i busser fra Gjøvikregionen på de nevnte dagene, bes melde seg til test via kommunens nettsider. Russ som tror de kan ha vært utsatt for smitte, bes ringe smittesporingsteamet på telefon 404 05 756.

Oppfordres til å holde seg til egen gruppe

Kommuneoverlegen har en viktig oppfordring til russen i Hamarregionen: Holder dere til egen gruppe i størst mulig grad, og unngå å rulle med busser fra andre regioner. Husk at ved symptomer, også milde, må dere holde dere hjemme og melde dere til testing raskt.

Illustrasjonsfoto