PlanID 341 

Hensikten med reguleringsarbeidet er å regulere området til blokkbebyggelse. Planen utløser ikke krav til konsekvensutredning. Planarbeidet kan følges her

Det holdes åpent digitalt møte om planen 22 juni 2021, klokken 18.00 på Teams. Lenke til møtet mottas ved å melde seg på til: geir.egilsson@asplanviak.no 

Spørsmål og innspill til planarbeidet sendes skriftlig innen den 9. jui 2021 til: 
Asplan Viak AS v/Geir Egilsson, postboks 295, 2302 Hamar, geir.egilsson@asplanviak.no, tlf. 901 88 607.

Send gjerne kopi til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, eller epost: post@stange.kommune.no.

Tønseth gartneri