Stange 17.06.2021

SOMMERHILSEN 2021

Sommerunderholdning
Kjære elever og foreldre/foresatte ved Stange skole.

Nok et skoleår er på hell og 7.trinn har framført sin koronaforestilling for inviterte klassetrinn og gjester. Vi er virkelig lei oss for at vi ikke kunne vise forestillingen for foreldre/foresatte, men vi vet at det finnes forståelse for at det ikke lot seg gjennomføre. Vi hadde unnet alle å se «Koronaåret», forestillingen som tok oss gjennom perioden fra mars 2020 og fram til i dag, med alle dets krumspring. Lykke til på reisen videre, 7.trinn!

I fjor ved disse tider skrev jeg følgende til dere, og aldri hadde jeg trodd at jeg ville kunne legge til akkurat det samme innholdet et år etter:

Takk alle sammen, for samarbeidet og for dugnadsinnsatsen både i skolearbeid og smittevern. Når krav og retningslinjer kom den ene dagen og det var forventet at man skulle handle på bakgrunn av det, den andre dagen, må jeg ærlig innrømme at jeg ble litt svett. Det har vært mye jobb knyttet til all organisering og planer.
Skolen har opplevd løsningsfokus, endringsvilje og forståelse/ lojalitet for alle retningslinjer og regler, fra både elever, foreldre/foresatte og ansatte. Vi har gjort dette sammen.

Avslutningsvis skrev jeg: Vi klapper oss sjøl på skuldra i denne omgang og håper at dette er siste omgangen …

Det ble det ikke! Det ble nye runder med rødt nivå, både i høst, rundt juletider og i vår. Det ble nye runder med hjemmeskole for de eldste elevene og også en runde med hjemmeskole for de yngste rett før jul.

Smittetrykket i regionen har gått opp og ned. Vi har hatt foreldre, elever og også ansatte ved skolen som har vært koronasmittet, men pr. i dag har vi vært så heldige at vi kun en gang har hatt et trinn i ventekarantene. Det er en kombinasjon av at alle følger opp smittevernregler og tilfeldigheter. Ingen av oss tør å spå hva høsten vil bringe, men håpet er større enn noen gang om at mer normale tider vil komme, selv om vi ikke vet hva den nye normalen innebærer.

Stange skole er i vekst. Bare gjennom året har elevtallet ved skolen vår økt fra 332 til 341 (elevtallet i dag). Fra neste skoleår vil vi passere 350 elever. Vi har i de siste årene vokst i rekordfart, 20 elever fra et år til et annet er en hel klasse. Vi har derfor store plassutfordringer. Dessverre er vi ganske langt bak i køen når det gjelder nybygg, selv om det er gjennomført en omfattende mulighetsstudie der det er tenkt og tegnet nybygg med sju klasserom og administrasjonsdel. Enn så lenge må vi nøye oss med et modulbygg som kommer opp i sommer, på bildet ser vi at gravearbeidet er godt i gang. Det vil romme tre klasserom med tilhørende grupperom, garderober og toaletter, og det er tenkt at de tre 1.klassene skal ha klasserommene sine der. Videre øker også antallet elever på eksisterende trinn slik at vi også må tredele grupper i noen fag
på høyere klassetrinn. I koronatid har vi benyttet oss mye av en slik organisering for å møte avstandskrav i trange klasserom.

Når det forrige uke gikk ut høringsbrev om ny skolestrukturutredning i Stange kommune, er også Stange skole en del av dette bildet. Vi er ikke nedleggingstruet, men vi har plassutfordringer og utfordringer med at flere foreldre søker elevene sine til Stange skole.
Skolekretsgrensene skal etter hvert under lupen, og det blir om mulig enda strengere grenseoppganger. Stange skole er en god skole og som rektor har jeg stor forståelse for at mange vil komme til oss, men det gir oss til dels store utfordringer som må løses.

Så kommer en STOR TAKK til en person som har stått på for Stange skole i mange år og som har sittet som FAU-leder i, tilgi meg om jeg sier feil, Trond, 6 år! Applaus og stor takk går til
Trond Enemo som vi har vært så heldige å få samarbeide med i alle disse åra.
Trond er profesjonell på alle vis, både i kontakten med foreldre og ledelse/skole. Han er ryddig i møter, han er god på saksutredning og han er en klok kar som klarer å se ting fra mange perspektiv.
Tusen takk for innsatsen din for samarbeidet mellom hjem og skole og for innsatsen din for barnas beste!

Fagfornyelsen med ny læreplan (LK20); den ble iverksatt dette skoleåret og den vil være gjeldende i mange år framover. Elevene utfordres i samarbeidslæring (i den grad koronaen tillater det), tverrfaglig og temabasert læring og mer aktiv læring. Neste år håper vi at vi her på skolen, skal få mer tid til å kunne sette fagfornyelsen på dagsordenen i vårt utviklingsarbeid og at fagfornyelsen blir enda mer synlig både i klasserom, uterom og i skolens planer.

Takk for i år; lev lurt og smittevernvennlig gjennom sommeren.
Ta vare på de gode øyeblikkene og hverandre til vi sees igjen!


GOD SOMMER ønskes dere alle
fra Stange skole v/rektor