Her er de nasjonale regler som gjelder i Stange og Hamarregionen.

Barnehage og skole

Etter en lengre periode med strenge smittevernstiltak, reduserer vi kravene på smittevernstiltak i barnehager og skoler, og følger nå nasjonale anbefalinger. Vi gleder oss over at barn og unge får en lettere hverdag.

Dette gjelder i barnehage og SFO:

  • Gruppeinndeling som normalt
  • Vi samarbeider på tvers av normalgrupper
  • Ingen avgrensninger med ulike lekesoner for grupper

Vi planlegger også oppstart av nytt barnehage- og skoleår med disse tiltakene.

Vi minner om at disse tiltakene gjelder fortsatt:

  • Barn som har luftveissymptomer holdes hjemme.
  • Hold avstand.
  • Følge reglene for god hånd hygiene

 

Nasjonale tiltak - trinn 3

Regjeringen starter på trinn 3 i gjenåpningsplanen

nasjonale tiltak