• Arbeidsoppholdet må være av en viss lengde (anslagsvis 3 mnd.)
  • Vedkommende (eller arbeidsgiver hvis dårlig norsk/engelsk) kan ringe kommunens vaksinetelefon 62 56 20 15 (åpent hverdager 9-11 og 12-14) for å få vedkommende registrert i vaksinekø med fødselsdato.
  • Vedkommende må ha et mobilnummer som kommunen benytter for å gi beskjed om når vedkommende for time for vaksinasjon.
  • Hvis vedkommende ikke har elektronisk ID, må vedkommende (eller arbeidsgiver) ringe vaksinetelefonen for å få hjelp til å bestille time når invitasjonen kommer.
  • Viser for øvrig til informasjon om koronavaksinasjon på flere språk her: https://www.fhi.no/en/publ/information-letters/quick-guide-coronavirus-vaccine/

 

Bildet fra nettsiden til FHI