Koronasertifikatet er digitalt. Innbyggerne får tilgang til det på Helsenorge.no. Men nå kan også du som ikke kan bruke smarttelefon, PC eller nettbrett få tilsendt koronasertifikatet i posten. 

HELFO hjelper ikke-digitale

For å ivareta innbyggerne i Norge som har begrensede digitale ferdigheter, har FHI utviklet en web-applikasjon som gjør det mulig for saksbehandlere ved Helfo å bistå ikke-digitale brukere som tar kontakt via telefon til informasjonstelefonen for korona.

Tjenesten kan benyttes av deg som er vaksinert eller immun etter gjennomgått covid-19.

Sertifikatet består av to deler:

  • Koronasertifikat for innenlands bruk
  • Koronasertifikat for å passere grenser i EU- og EØS-området

Trenger alle koronasertifikat?

Det korte svaret er nei. Du trenger bare koronasertifikat hvis du skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise, for å unngå karantene når du reiser inn i Norge, om du ønsker å delta på større arrangementer eller kystcruise med krav om koronasertifikat. 


Slik får alle som ønsker det koronasertifikat

Ved å logge inn på www.helsenorge.no får du tilgang til ditt digitale koronasertifikat. Det digitale koronasertifikatet på www.helsenorge.no oppdaterer seg automatisk, og har 90 dagers gyldighet til enhver tid. Det er pålogging via sikker løsning med bank-ID eller tilsvarende. Det er ikke nødvendig med utskrift av sertifikatet hvis du har dette digitalt. Alle som kan, anbefales å bruke denne digitale løsningen.

Personer som ikke kan bruke den digitale løsningen, kan benytte fullmaktsløsningen på Helsenorge for å få hjelp til å skrive ut et, til enhver tid, gyldig koronasertifikat.  
 
Fremgangsmåte for bistand til ikke-digitale innbyggere er slik: 

  1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
  2. Ring HELFO sin informasjonstelefon for korona. Åpningstid kl. 08.00 – 15.30, mandag til fredag:
    •    Fra Norge: 815 55 015
    •    Fra utlandet: +47 21 89 80 42•   

NB! Du kan ikke ringe kommunens sentralbord eller vaksinetelefon for å få hjelp til dette

Saksbehandler vil be deg om ditt fødsels- eller d-nummer, og be deg opplyse om navnet ditt og din folkeregistrerte adresse. Hvis det som er folkeregistrert stemmer, og du har gyldig koronasertifikat, vil det bli sendt til deg per post. 

Vært oppmerksom på at det kan ta en uke før du mottar sertifikatene. Du kan derfor ikke få tilsendt koronasertifikat basert på negativ koronatest ettersom gyldigheten testresultatet kun er gyldig i 24 timer. Du også selv må være oppmerksom på gyldighetsdatoen som er 90 dager fra utskriftsdatoen, og evt. be om nytt når dette går ut.

Koronasertifikat trengs for deg som skal ut og reise til land som krever koronasertifikat for innreise. Foto FHI.