Vil ta lengre tid
Stange kommune er i gang med vaksinering av innbyggere mellom 45 og 54 år. En reduksjon i vaksinedoser betyr på kort sikt at det vil ta lenger tid før alle innbyggere får tilbud om vaksinering. Vaksinedosene som kommunen mottar i uke 27 og 28 vil først og fremst gå til dose 2 vaksinering, og det vil derfor bli færre enn antatt som får tilbud om sin første dose. Til nå har 8214 innbyggere i Stange fått sin første dose, og 6091 har i tillegg fått dose 2.
 
 
Prioriterer lærere og ansatte i barnehager
Tidligere denne uken åpnet regjeringen for å prioritere ansatte med direkte kontakt med barn i barnehager og skoler, i vaksinekøen. Bakgrunnen for prioriteringen er å legge til rette for at flest mulig er beskyttet til barnehage- og skolestart til høsten. Kommunene kan selv velge å prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO, etter at helsepersonell og risikogruppene er vaksinert. 

Det er den kommunen hvor barnehagen, skolen eller SFO ligger, som er styrende for denne vaksinasjonen, ikke hjemkommunen til den enkelte ansatte. 

I Stange vil det settes av inntil 10 % av vaksinedosene til denne prioriteringsgruppen, i henhold til nasjonale retningslinjer. De som er innenfor denne prioriteringsgruppen vil bli kontaktet av sin arbeidsgiver for å kartlegge ønske om vaksine og bestilling av time.