Den nye svømmehallen vil inneholde et 25 meter langt treningsbasseng, et mindre opplæring- og terapibasseng med rullestolrampe og hev/senk bunn, samt tilhørende garderobeanlegg.

Åpner høsten 2022

- Svømmehallens primærfunksjon er svømmeopplæring i grunnskolen og skal også tilrettelegges for personer med nedsatt funksjonsevne og med mulighet for å gi et tilbud for befolkingen generelt, sier prosjektleder Håvard Haugseth. Bygningen får et areal på omkring 2 900 kvadratmeter og prosjektet har en total kostnadsramme på ca 180 millioner kroner. Etter planen skal de første svømmetakene kunne tas høsten 2022.

Svømmehallen er plassert mellom Ottestadhallen og Ottestad ungdomsskole. Arbeidene utføres som en totalentreprise hvor firmaet Multi-Bygg AS er totalentreprenør. Multi-Bygg AS er en lokal entreprenør med tilhold i Brumunddal.  

Stålbasseng

- Grunnarbeider pågår nå og det er sprengt løs mye masser som må fraktes bort, sier Haugseth. I vestre del av byggegropa er nå bunnplaten og vegger støpt. Støpearbeidene er kompliserte som følge av at bunnplate og yttervegger må støpes som vanntette konstruksjoner på grunn av høy grunnvannstand, men med en dyktig entreprenør på laget ser dette ut til å gå bra, sier prosjektlederen.

De nye bassengene blir utført med stålbasseng og blir et topp moderne svømmeanlegg som skal glede innbyggerne i Stange kommune i mange år fremover!