En rekke kultur-, frivillighets- og idrettsarrangementer har blitt helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt som følge av covid-19 pandemien. Kultursektoren er svært hardt rammet av koronakrisen. Mer enn noen gang er den offentlige støttefunksjonen helt avgjørende for å sikre et mangfoldig kulturliv.

Fortløpende vurderinger utover høsten

Kultursjefen understreker at dagens situasjon gjør at en som kommune lett står overfor et dilemma. Det handler om å unngå å bli en konkurrent til andre arrangører og på samme tid et ønske om å gi artister festivaloppdrag. – Vi har besluttet å avlyse festivalen, og i stedet støtte opp under artister på andre arenaer. 

– Vi ønsker å legge til rette for et mangfoldig og rikt kulturliv som innbyggerne våre kan få oppleve. Vi vil derfor gjøre fortløpende vurderinger utover høsten om hvilke arrangementer kommunen skal gjennomføre, sier Tveiten.

Trenger tid til planlegging

Kultursektoren vil sannsynligvis også i tiden fremover preges av smittevernrestriksjoner. Det vil fortsatt være behov for å planlegge innenfor andre og strammere rammer.  

– Det er trist å avlyse, men beslutningen kjennes riktig. Det krever tid å planlegge en festival. For svært mange kulturaktører starter planleggingen lang tid i forveien. Dette gjelder også for Kønnbandfestivalen. 

Derfor er det utfordrende å skulle gjennomføre en festival dette året, sier Tveiten. 

– Mest av alt er det et felles ansvar å sørge for at kulturlivet som møteplass og samfunnsstemme fortsatt består. Jeg håper vi ses på konserter, teater og utstillinger i Stange, i regionen og i landet for øvrig, avslutter Solbjørg Tveiten.