Totalt 750 millioner kroner skal fordeles til kommuner etter antallet ansatte i overnattings- og serveringsbransjen i hver kommune, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører. 

Stange er tildelt kroner 1 099 000 denne gangen.

Lokale virksomheter

Midlene som nå er gitt en ekstra bevilling fra Kommunal- og modernisering departementet (KMD) skal gå til tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. I særlig grad gjelder særlig støtte som skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning i perioden 1. mars – 30. juni 2021.  Virksomheter innen overnattings- og serveringsbransjen, sports- og fritidsvirksomheter (utenom idrettslag), detaljhandel (utenom dagligvare) og reisebyråer og -arrangører prioriteres ved tildeling av midler, som også er i tråd med føringene fra KMD.

Kommunene på Hedmarken samordner seg

Hamarregionen er en felles bo- og arbeidsregion og kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange ønsker at ordningen forvaltes slik at næringslivet i regionen behandles likt, om enn med enkelte lokale tilpasninger.

Ordningen med Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter kommer i tillegg til støtte til bedriftsrettede utviklingsprosjekter som næringslivet kan søke gjennom næringsfondene i den enkelte kommune eller fra Innovasjon Norge, Innlandet fylkeskommune og andre.

Viderefører søknadsprosessen fra i vår

På lik linje med de midlene som ble tildelt tidligere i vår, søkes det også nå via www.regionalforvaltning.no.

Ta kontakt med næringssjef Erik Habberstad hvis du har spørsmål.

Søknadsfrist er 25. august 2021.