SMS-meldingen som går ut til innbyggerne er denne: 


"Stange kommune melder om følgende:

Det er nå observert grønnfarget vann flere steder i Mjøsa. Dette er trolig blågrønnalger. Disse kan produsere giftstoffer (toksiner). Vannprøver et tatt, og svar ventes mot slutten av uka. Hvor mye alger som er i vannet, kan endre seg raskt med vær og vind. Pent og varmt vær gir mer alger. 

Du må selv vurdere vannet før du bader. Er vannet grønnfarget, og du ikke ser bunnen tydelig på 1 meters dyp, bør du uansett ikke bade. Hunder må heller ikke drikke dette vannet. Det kommunale vannet i krana tas fra dypet og er ikke farlig å drikke.

Kommuneoverlegen i Hamarregionen" 

----------

Så snart prøvene er ferdig analysert, vet vi om algene er giftige eller ikke.
Får man grønnalger på seg under bading, anbefales det å dusje og vaske badetøyet.

Det vises til brosjyre fra FHI med mer informasjon om algeoppblomstring.