–Samtlige som er direkte berørt av den uønskede hendelsen vil bli kontaktet via SMS av kommunen. Totalt var det 474 innbyggere som ble vaksinert denne dagen, sier kommunalsjef Tove Nordli Selnes. 
 
Gode systemer gir rask håndtering
–Det er slik at det alltid kan oppstå feil, og hendelsen viser hvor viktig det er med gode systemer for å minimere omfang. Her har gode systemer gjort at dette ble raskt oppdaget og kan håndteres, sier Selnes.
 
Med bakgrunn i hendelsen har kommunen allerede gjort endringer for å begrense risikoen for slike hendelser i fremtiden. Det er også dialog med FHI og samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen, for å kvalitetssikre oppfølgingen. 
  
Alle skal få den beskyttelsen de trenger 
Kommunalsjef Selnes sier det er svært uheldig at dette har skjedd og beklager på det sterkeste ulempen dette vil medføre for de berørte innbyggerne.  Hun understreker samtidig at hendelsen ikke er skadelig for de som er berørt.

–Vi kan forsikre om at alle skal få den beskyttelsen de trenger, og FHI er involvert i arbeidet med oppfølgingen med tanke på videre tiltak, avslutter Selnes.