Spikevax (Moderna) gis i to doser, og intervallet mellom dosene er likt som Comirnaty (Pfizer), - for tiden 12 uker for prioriteringsgruppe 8 -11.

Hittil har vi kun brukt Pfizer-vaksinen i den kommunale vaksineringen i Stange, for utenom Astra Zeneca til helsepersonell noen uker i vinter. Moderna-vaksinen har imidlertid lenge vært i bruk i Norge, blant annet på sykehusene og i Oslo kommune.

I uke 30 vet vi at fordeling mellom de to vaksinetypene er slik at mange som allerede har booket time for Pfizervaksine i stedet vil få Moderna-vaksine. Disse vil få sms-varsel.  Vi har per i dag ikke oversikt over hvilken type(r) vi vil motta i ukene etter uke 30. Det er ikke anledning til å velge vaksinetype, så vi håper alle som har booket time, takker ja til vaksinetilbudet.

Moderna-vaksinen leveres til kommunen på onsdager (foreløpig har vi ikke fått et bekreftet klokkeslett for levering), mens Pfizervaksinen leveres tirsdager. 

Om de to vaksinetypene

Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. Stange kommune tilstreber at begge doser blir gitt med samme vaksinetype hvis det er praktisk mulig. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene. Stange kommune følger denne anbefalingen.

FHI har publisert at det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine.

Moderna-vaksinen er nå også godkjent for personer under 18 år, på lik linje med Pfizer-vaksinen. 

I forhold til mulige bivirkninger, er disse de samme for begge vaksinetypene. Mest vanlig er smerte på stikkstedet. Hodepine, muskel- og leddsmerter, feber og frysninger er andre mulige bivirkninger. 

illustrasjonsfoto

 

 

Les mer om vaksinene her:

https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/koronavaksine/