Vi antar at alle tilfellene her nå er delta-varianten, som er mer smittsom enn tidligere varianter. 

Personer som var til stede etter kl. 21.00 disse dagene og som utvikler symptomer, bes ta kontakt med smittesporingsteamet på telefon 404 05 756 (kl. 09-20) for rådgivning og for å bli meldt opp til prioritert testing. Dette gjelder også ved vage eller milde symptomer. 

- Symptomene kan være tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet, tungpust, muskelverk, magesmerter, diaré eller sykdomsfølelse, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup. 


Illustrasjonsfoto pub - Adobe Stock Photo