Invitasjon til timebestilling går nå derfor parallelt for gruppe 10 og 11.

Viktig beskjed til deg i disse gruppene som allerede er vaksinert

Det bes innstendig om at de som ikke ønsker vaksine, allerede er vaksinert annet sted eller allerede har avtale om vaksinasjon annet sted enn i Stange, går inn og registrerer dette i vaksinekøen . Det gir en nødvendig oversikt over innbyggere som gjenstår, sparer mye arbeid for kommunen og innbyggere slipper da å få unødvendige invitasjoner til å bestille time for vaksinasjon.