Vi må dessverre fortsatt forholde oss til koronaviruset, også i skolehverdagen. FHI sin trafikklysmodell for skolene viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene på rødt, gult og grønt nivå, og i Stangeskolen har vi et godt samarbeid med kommuneoverlegen i vurderingen omkring hvilket nivå vi skal følge. Vi er glade for at Stangeskolen kan starte skoleåret på grønt nivå.

Dette er hovedprinsippene i de ulike smittevernnivåene for skolen:

Grønt nivå

Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå

Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med vanlige skoledager. Skolegården kan bli delt opp for å skille klasser fra hverandre. Elever og lærere må unngå håndhilsning, klemming og store samlinger.

Rødt nivå

Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute.

 

En viktig oppgave for oss som jobber i skolen, er å sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø. Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra. Under pandemien er vi også ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Vi er spesielt opptatt av:

  1. Ingen skal møte på skolen eller SFO hvis de er syke, selv med milde symptomer
  2. God håndhygiene og godt renhold
  3. Redusert kontakt mellom personer

 

Illustrasjonsfoto MostphotosInformasjon til skolestartere

Elevene som skal begynne på 1.trinn kan ha følge av foresatte første skoledag. Møtestedet er utendørs og i oversikten under ser du hvilket tidspunkt som gjelder for din skole. Resten av skoledagen gjennomføres i tråd med smittevernreglene når det gjelder hygiene, renhold og redusert kontakt. Dette organiseres ulikt fra skole til skole på bakgrunn av lokale forhold knyttet til størrelse og elevtall. Dere vil derfor få mer informasjon om dette direkte fra skolen.

NB!
Dersom noen er syke, skal de ikke møte på skolen før de er symptomfri. Gi i så fall beskjed til skolen. Dette er det aller viktigste smitteverntiltaket vi har.

Oppstartstider første skoledag:

Skole

Trinn

Oppstart

Arstad

2.-7. trinn

0830

 

1. trinn

0900

Breidablikk

2.-7. trinn

0825

 

1. trinn

0900

Espa

Alle trinn

0830

Hoberg

2.-7. trinn

0825

 

1. trinn

0900

Solvin

2.-7. trinn

0830

 

1. trinn

0900

Stange

2.-7. trinn

0830

 

1. trinn

0900

Tangen

Alle trinn

0830

Vallset

2.-7. trinn

0815

 

1. trinn

0900

Åsbygda

Alle trinn

0815

Ungdomsskolene

Alle trinn

0830

ÅOA

 

0900