Onsdag 18. august ble det registrert 24 nye smittetilfeller i Hamarregionen, mens det dagen før ble registrert 15 tilfeller i regionen. Mange av tilfellene er importsmitte fra utland eller fra andre regioner i landet, men flere av tilfellene har ukjent smittevei og antas smittet her i regionen.

Det er en tydelig økende smittetrend i vår region, og vi ser smittetilfeller både i barnehager, grunnskoler, videregående skoler og på høgskolen, samt flere barneidrettsgrupper. Disse er underlagt testregime som alternativ til karantene. I tillegg ser vi smittetilfeller ved flere arbeidsplasser, forteller kommuneoverlegene ved Samfunnsmedisinsk enhet.

Kommunene opplever nå stor belastning på kapasiteten for test og smittesporing, og det er nødvendig å få ned smittetrykket i regionen hvis vi skal klare å holde smitten under kontroll.

Mange av de smittede over 18 år er vaksinert med én dose, og noen få er fullvaksinert. Det er derfor viktig at alle, også vaksinerte, holder seg hjemme og tester seg hvis de blir syke. Det gjelder også ved milde symptomer som for eksempel tett nese og sår hals.

Det er et klart mål at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag. Barnehager og grunnskoler holdes foreløpig på grønt tiltaksnivå. Videregående skoler i Hamarregionen går neste uke over på gult tiltaksnivå. Fritidsaktiviteter for både barn og voksne kan gjennomføres i henhold til nasjonale regler og anbefalinger.

Siden det er mye smitte i regionen nå, er vi bekymret for smitteutbrudd ved større arrangementer og private sammenkomster på offentlig sted. Arrangører bes være særlig påpasselig på at smittevernregler for arrangementer etterfølges.

Anbefalinger for alle innbyggere i Hamarregionen frem til 29.08.21

 • Begrens antall sosiale kontakter. Dette er særlig viktig for de som har vært i nærkontakt med en smittet, og av ulike årsaker er unntatt karantene.
 • Det bør ikke være flere enn 10 personer samlet i private hjem, hager, hytter o.l. Fullvaksinerte kommer i tillegg til de 10. Barn i barnehage og barneskole kan ha flere på besøk, så lenge de er fra samme kohort.
 • Vurder nødvendigheten av reiser til andre regioner.
 • Munnbind anbefales innendørs i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette inkluderer taxi og kollektivtransport.
 • Munnbind anbefales ved besøk i sykehjem.
 • Vurder muligheten for hjemmekontor. Digitale møter anbefales hvis gjennomførbart.

Behov for ytterligere tiltak vurderes fortløpende.

Berørte skoler og barnehager pr 19. august kl. 15:

 • Bakkehaugen barnehage, Ringsaker: 2 avd.
 • Jønsrudløkka barnehage, Hamar: 1 avd.
 • Stange barneskole: 2. trinn
 • Ingeberg skole, Hamar: 7. trinn
 • Stavsberg skole, Ringsaker: 5. trinn
 • Greveløkka skole, Hamar: 5. og 6. trinn
 • Storhamar skole, Hamar: 6. trinn
 • Ringsaker videregående skole: én klasse
 • Hamar katedralskole:  én klasse
 • Høgskolen i Innlandet, én studieretning

 

Oppfordrer aktører og besøkende på Stangedagene om å ta et ekstra ansvar for smittevern