etningslinjer for testing som alternativ til smittekarantene for barn og unge ble innført nasjonalt 16. august, men kommuneoverlegen i Hamarregionen har nå besluttet å gå midlertidig tilbake til karanteneordning for barn og unge.

Smittesituasjonen nå

–Da situasjonen har eskalert raskt og blitt uoversiktlig, anser vi det som ikke gjennomførbart å videreføre testregimet i regionen nå. Det er smitteutsatte personer på mer enn 10 ulike klassetrinn, flere barnehageavdelinger, høgskole og mange idrettsgrupper på tvers av skoler. Test- og smittesporingskapasiteten er overskredet, og systemet for selvtesting/hjemmetesting er foreløpig ikke tilpasset et så stort omfang, sier kommuneoverlegene Cecilie Blakstad Eikenes og Yvonne Hagerup.

– Likevel er vi nå i en annen situasjon enn ved tidligere utbrudd, sier Hagerup. Ca. 40 % av den voksne befolkningen i Hamarregionen er nå fullvaksinert, det er få innlagt med covid-19 på sykehus, og svært få av de som har mottatt én eller to vaksinedoser blir alvorlig syke. Det er også svært lav risiko for alvorlig sykdom hos barn og unge.

Ved stor smittespredning vil det likevel kunne oppstå noen svært få alvorlige tilfeller blant unge uten risikofaktorer, og man har også enkelte personer og grupper i samfunnet med forhøyet risiko for alvorlig sykdom som av ulike grunner ikke er vaksinert. Det er derfor en målsetning fra nasjonale myndigheter om å holde smittetrykket lavt inntil en enda større andel av befolkningen er fullvaksinert. Mye tyder nå på at majoriteten av den voksne befolkningen i Hamarregionen vil være fullvaksinert innen utgangen av september.

Testregimene avlyses midlertidig

Kommuneoverlegene har i dialog med utbruddsgruppa på Folkehelseinstituttet besluttet at testregimene avlyses midlertidig, mens man går tilbake til karantene for nærkontakter slik det ble gjennomført tidligere. Dette betyr at alle ubeskyttede personer, også barn og unge, som har vært i nærkontakt med smittet person, må i karantene og testes ut av karantene med ordinær test (PCR) på teststasjonen 7 døgn etter at de var utsatt for smitte. Dersom det allerede er over 7 døgn etter eksponering, kan de melde seg til test raskt og går da ut av karantene ved negativ test.

–Dette gjelder med umiddelbar virkning fra i dag, 20. august, også for de som er i testregime med hurtigtester, sier kommuneoverlege Eikenes. – Allerede avtalte timer for hurtigtest må avbestilles av den enkelte. Personer over 18 år som har fått vedtak om testregime som alternativ til karantene, vil også få opphevet testregimet og må være i karantene, på lik linje med de under 18 år.

Vi har et klart mål om å gjeninnføre testregime som alternativ til karantene om 1-2 uker, for å redusere byrden for barn og unge og redusere fravær fra skoler og barnehager.

Beskyttede er fortsatt unntatt karantene

De som da de ble utsatt for smitte, var fullvaksinert med siste dose for mer enn en uke siden, er unntatt karantene og behøver heller ikke testes.

De som da de ble utsatt for smitte, var vaksinert med én dose for mer enn tre uker siden, anses beskyttet og er unntatt karantene forutsatt at de testes med ordinær test (PCR) på teststasjonen mellom 3 og 7 dager etter at de var utsatt for smitte.

Alle som har symptomer på covid-19, bør teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus.

Tiltaksnivå i skoler og barnehager

Skoler og barnehager som har hatt smittetilfeller og dermed har klasser/grupper som har vært utsatt for smitte, går på gult nivå i uke 34. De øvrige skolene bør unngå å samle elevene til store arrangementer.

Arrangementer og private sammenkomster

Kommunene får mange spørsmål om arrangementer og private sammenkomster, og mange lurer på om det er forsvarlig å arrangere nå. Kommuneoverlegene har ikke kapasitet til å svare enkeltpersoner og arrangører, og ber om at man søker informasjon selv, for eksempel på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine sider.

For arrangementer på offentlig sted er det de nasjonale reglene som gjelder. Disse kan lese her og på Folkehelseinstituttets sider her

For private sammenkomster i eget hjem, ble det i går gitt en lokal anbefaling om å ikke samle flere enn 10 personer. Fullvaksinerte personer behøver da ikke telles med. Dersom noen har planlagt større sammenkomster i eget hjem, for eksempel dåp, konfirmasjon e.l., som er vanskelig å utsette, anbefaler vi at man følger de reglene som gjelder for private sammenkomster på offentlig sted, sier Eikenes.

Råd ved arrangementer og sammenkomster:

  • Bør vurderes utsatt dersom mulig
  • Ingen som har symptomer kan delta. Vær særlig nøye med å informere om at også de med lette symptomer på holde seg hjemme. Det gjelder også vaksinerte.
  • Ubeskyttede personer i risikogruppe bør vurdere om de skal delta, og anbefales uansett å holde god avstand til andre
  • Følg smittevernregler nøye
  • Vær gjerne utendørs hvis mulig