Foresatte ved de skolene som er berørt av dette, vil få informasjon.
 
I Stange gjelder dette skolene i Ottestad og Stange sentrum, ut inneværende uke. Barnehager fortsetter på grønt nivå

Trafikklysmodellen

Les også: Går midlertidig tilbake til karanteneordning for barn og unge