Arrangøransvaret:

Det er arrangør som er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende lovverk og anbefalinger fra myndighetene, og sørge for at dette følges til enhver tid. For større arrangement anbefaler vi at det gjennomføres en risikovurdering og utarbeides en smittevernplan.

Kommuneoverlegene godkjenner ikke arrangementer eller planer for smitteverntiltak, men kan for større arrangementer gi råd og veiledning etter at risikovurdering og smittevernplan er utarbeidet. Maler for risikovurdering finnes på nettsiden til FHI under avsnittet «Verktøy for arrangør» (https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/)

---------------------------------------

Dette gjelder for arrangement generelt: 

Som et utgangspunkt gjelder de nasjonale regler og anbefalinger for arrangementer i vår region. I perioder med høyt smittetrykk/lokale utbrudd kan det imidlertid være strengere lokale tiltak og det er arrangørens ansvar å holde seg oppdatert på de til enhver tid gjeldende regler, se disse sidene:  


Vi gjør oppmerksom på at det skilles mellom innendørs og utendørs arrangementer og arrangementer med og uten faste, tilviste plasser. Faste, tilviste sitteplasser innebærer at publikum kan sitte på stol, benk eller lignende, eller på en fast plass på gulvet under hele arrangementet. Plassene er tilviste når de er nummererte, slik at man kjøper billetter eller verter viser til plasser. Avstand mellom plassene må være tilstrekkelig (minst 1 meter).

Helsedirektoratet anbefaler at arrangøren av hensyn til smittesporing bør sørge for en oversikt over hvor deltakerne sitter under arrangementet. Publikum kan dermed ikke bevege seg rundt for å kjøpe mat etc., og vil derfor i praksis gjelde for arrangementer med begrenset varighet.

Vår bekymring, og erfaring, knyttet til større arrangementer, er at det er ved inngang og utgang (adkomst/avreise) lett blir trengsel og at arrangør mister oversikt. Det er derfor svært viktig at dere som arrangør har en klar plan for hvordan man skal unngå trengsel i disse situasjonene.