Stange kommune har nå, som mange andre kommuner, kun vaksinen Spikevax fra Moderna å tilby til innbyggere født 2003 og tidligere.  Vi har, som mange andre kommuner, et stort antall Spikevax-vaksiner lagret for bruk både som dose 2 til innbyggere som har fått vaksinen Comirnaty fra BioNTech/Pfizer som 1.dose og dose 1 til innbyggere som ennå ikke er vaksinert. Kommunen har derfor ikke anledning til å bestille Comirnaty til andre enn dem som FHI anbefaler denne vaksinen, som barn og unge født 2004 og 2005 og barn/unge mellom 12-15 år med underliggende sykdommer som kan gi økt risiko for alvorlig forløp ved koronasmitte. Både vaksinen fra Moderna og BioNTech/Pfizer er godkjent for bruk fra fylte 12 år, men da det er lengst internasjonal erfaring med bruk av vaksinen fra BioNTech/Pfizer til personer født 2004 og senere, anbefaler FHI at det er denne vaksinen som fortrinnsvis tilbys denne aldersgruppen.

Mange innbyggere vil derfor oppleve å bli tilbudt vaksine fra Moderna selv om man har fått Pfizer som dose 1. Man får beskjed av vaksinatør på vaksinasjonsstedet hvilken vaksine man blir tilbudt.

I koronavaksinasjonsprogrammet i Norge benyttes de to mRNA-vaksinene Comirnaty fra Pfizer og Spikevax fra Moderna. Det trengs to doser for å få best mulig beskyttelse. Siden målet er å oppnå det for flest mulig raskest mulig, vil stadig flere bli tilbudt en kombinasjon av de to koronavaksinene. 

Comirnaty (Pfizer) og Spikevax (Moderna) er begge mRNA-vaksiner som er anbefalt kombinert fra FHI når det ikke er mulig å tilby samme vaksinetype. Disse er bygget med samme teknologi.

Folkehelseinstituttet informerer om at: «Flere nordmenn tilbys vaksine fra legemiddelprodusenten Moderna når de skal ta 2. dose, selv om de fikk vaksine fra BioNTech/Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og medfører ingen større risiko for alvorlige bivirkninger, enn det å få vaksine fra samme produsent.»

Se FHIs nettsider for mer informasjon om kombinering av vaksinetyper. 

Les også pressemelding fra kommuneoverlegene i Hamarregionen

Kombinasjon av to mRNA-vaksiner og reise utenlands

Kommuner i Innlandet får henvendelser fra innbyggere angående mRNA vaksiner fra to ulike produsenter og innreise til Storbritannia.

Statsforvalteren i Innlandet har sendt en henvendelse til Folkehelseinstituttet (FHI) og bedt om et svar på denne problemstillingen. 

Følgende svar er kommet fra FHI:

Det er riktig at enkelte land, deriblant Storbritannia, så langt oppgir å kreve to doser mRNA-vaksine fra samme produsent for å kunne reise inn i landet som fullvaksinert. Slik vi oppfatter dette er det ikke noe medisinsk som ligger bak dette, men regulatoriske hensyn. Vi i Norge mener at det det er gode medisinske grunner til å kunne gi en kombinasjon av de to mRNA-vaksinene som er tilgjengelig i Norge (Comirnaty og Spikevax), all den tid de er så like. Helse og omsorgsdepartementet jobber derfor internasjonalt med å få en felles forståelse av dette. For akkurat Storbritannia er Norge fortsatt grønt, og man slipper derfor karantene uansett. Vi håper å få på plass ordninger snarlig som gjør at det er uproblematisk å reise som fullvaksinert med to doser mRNA-vaksine fra to ulike produsenter. I det europeiske koronasertifikatet som vi er en del av, så vises bare siste vaksinedose og det er oppgitt at du har fått to av to vaksinedoser. De enkelte land kan imidlertid kreve mer spesifikk informasjon.