Det møtte imidlertid et langt større antall ungdommer enn vi hadde vaksinedoser til. Ut ifra den erfaringen som ble gjort, og det faktum at kommunen får et svært begrenset antall Comirnaty (BioNTech/Pfizer) uke 35, utgår drop-in for denne gruppa som var planlagt onsdag 2. september.

Dosene vil fortsatt bli prioritert til 16- og 17-åringer gjennom direkte innkalling til vaksinasjon til et antall registrerte ungdommer som tilsvarer antall vaksinedoser. 

I uke 36 mottar kommunen ca 200 doser, som vil bli benyttet i et drop-in-tilbud til gruppen. 

grafisk framstilling om koronavaksine i Stange