De som vil bli vurdert for tilbud om en tredje vaksinedose er pasienter i følgende grupper:

  • Transplanterte
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Ved aktiv behandling mot kreft
  • Alvorlig nyresvikt og behov for dialyse
  • Redusert immunforsvar som følge av HIV-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten. Dette er en sammensatt gruppe og krever individuell vurdering.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anser å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Folkehelseinstituttet jobber nå med praktisk informasjon om tilbudet til kommuner og spesialisthelsetjenesten. Dette  blir klart i løpet av kort tid. Kommunen vil først da kunne komme med mer informasjon om denne anbefalingen og praktisk gjennomføring i Stange kommune.

Les mer på fhi sine sider