Intensjon med vaksinering av 12-15 åringer er ikke å holde smittetrykket i samfunnet nede, men en beskyttelse av enkeltindivitet. Det er barnets beste som skal ligge til grunn for vaksineringen, og barnets eget ønske skal vektlegges. Begge foreldre må samtykke.

Vi oppfordrer ungdom og foresatte om å lese mer i dette informasjonsbrevet fra FHI.

Her er informasjonsbrosjyre til ungdom 12-15 år.

Hvor foregår vaksineringen?

Vaksinasjonen vil foregå i Stangehallen, og vaksinasjonsdager er:
Lørdag 25.09 kl. 09:00-15:00
Tirsdag 28.09 kl. 16:00 – 19:00

Ekstradager:
Torsdag 07.10 kl. 14.00-15.00
Fredag 08.10 kl. 14.00-15.00

 

Timebestilling og Drop-in
Det vil bli mulighet for å kunne bestille time. Eventuelle ledige timer vil bli lagt ut som Drop-in begge dager (gjelder 25.09 og 28.09). Vi henstiller til å bestille time for større forutsigbarhet med tanke på antall ungdommer som ønsker vaksinasjon, samt for å unngå kø.

  1. Foresatte bes om å registrere ungdommen i vaksinekø på kommunens hjemmeside, med navn, adresse, fullt fødselsnummer (eller D-nummer), samt mobiltelefonnummer til foresatt (ikke ungdommens telefonnummer). Foresatt må registrere seg som verge.
    NB! Hvis det siste punktet ikke fylles ut, kan ikke foresatt levere digital egenerklæring/helsesjekk til ungdommen. Foresatt kan ikke logge seg inn med BankID på ungommens fødselsenummer. .

  2. Ved bestilling av time, går man inn på dette skjemaet. Skjemaet må fylles ut i sin helhet. Timeavtale vil bli sendt som SMS til registrert telefonnummer i Helseboka så snart kommunen har booket time.

Spørsmål knyttet til om ungdommen av helsemessige årsaker bør ta vaksinen eller ei, må rettes til fastlege.

Det er sendt ut informasjon til foresatte til ungdom bosatt i eller som går på skole i Stange. Les hele infoskrivet her