- Det er fortsatt noe smitte i regionen, men et lavere smittetrykk enn vi hadde i august, sier kommuneoverlege Cecilie Blakstad Eikenes. - Slik situasjonen er nå, har vi vurdert at det er tilstrekkelig med de nasjonale reglene og anbefalingene også i vår region. Dersom smitten på nytt skulle øke, vil vi gjøre nye vurderinger.

Smittetall denne uken

  • Ringsaker: 1
  • Stange: 13
  • Hamar: 6
  • Løten: 11

Totalt 31 tilfeller denne uken.  Av disse er 24 under 18 år, 4 har ukjent smittevei.

Uke 35: 73 tilfeller
Uke 34: 141 tilfeller

Vær fortsatt obs på symptomer
Smittetrykket nå er høyest blant barn og unge. Derfor er det fortsatt svært viktig at de holder seg hjemme og melder seg opp til test på teststasjonen dersom de får symptomer på forkjølelse eller andre symptomer som kan gi mistanke om covid-19. En hurtigtest vil da ikke være nøyaktig nok.

Symptomer kan være tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, hodepine, magesmerter, diare, slapphet, tung pust, muskelverk el sykdomsfølelse.

Se også FHI’s oversikt over når barn skal holdes hjemme: 2021-03-25-forenklet-flytskjema-barn.pdf (fhi.no)

Gjelder også vaksinerte

Til slutt minner kommuneoverlegen om at også vaksinerte kan smittes. Anbefalingene om å holde seg hjemme og teste seg ved symptomer gjelder derfor også for vaksinerte.