Det er økende kunnskap om at pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har dårligere immunrespons etter vaksinasjon med koronavaksiner. De samme gruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier, blant annet fra Norge, viser også at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons ved at de får en tredje vaksinedose. Det er foreløpig usikkert hvor mye dette betyr for beskyttelse mot å bli smittet og å få alvorlig sykdom, men det er grunn til å tro at de vil få bedre beskyttelse med en tredje dose.

Hvem som omfattes av tilbudet kan du lese mer om her

Organisering av tilbudet

Det er spesialisthelsetjenester som identifiserer hvilke pasienter som skal ha tilbud om vaksinering med 3. dose. Når spesialisthelsetjenesten har identifisert de ulike pasientgruppene vil pasientene varsles direkte. Dersom vaksinen skal tilbys i kommunen vil du motta et brev fra spesialisthelsetjenesten som skal fremvises på vaksinasjonsstedet. Du må selv ta kontakt med Stange kommune for å avtale tid for vaksinasjon: koronavaksinasjon@stange.kommune.no, eventuelt kan du medbringe brevet på drop-in time. 

Siden dette kan ta noe tid, har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende
alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1:

  • organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus hostsykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose
fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2:

  • pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan
kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /eresept
eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår

Ønsker du mer informasjon kan du lese her.

Praktisk rundt vaksinasjon 

Bruk av de to vaksinene (Comirnaty fra BioNTech/Pfizer og Spikevax fra Moderna) anses som likeverdig ved anbefaling om en tredje dose til alvorlig immunsupprimerte pasienter. Den tredje dosen trenger ikke å være av den samme typen som ved de to første dosene. Det viktigste er å sikre tilgang til en tredje dose med én av de to vaksinene. Det bør gå minst 4 ukers intervall fra 2. dose. 

illustrasjonsfoto