Stange kommune og Samfunnsmedisinsk enhet har vært i dialog med både Statsforvalteren i Innlandet og FHI sin skolegruppe angående smittesituasjonen ved de berørte skolene i Stange: Romedal ungdomsskole og Vallset skole. 
 
Kommunalsjef Atle Teksum understreker at disse to skolene fortsatt skal være på gult nivå, i henhold til smittevernfaglige vurderinger gjort av kommuneoverlegen og FHI. 

- Med den situasjonen vi står i nå ser vi imidlertid at vi må innføre to dager med digital hjemmeundervisning. Dette gjelder kun for elever på de trinnene som er berørt ved Romedal ungdomsskole og Vallset skole. Bakgrunnen for hjemmeundervisning er todelt. For det første vil vi sikre at skolen kan gi god opplæring for alle elevene i en omstillingsperiode hvor noen elever er i isolasjon, noen venter på selvtestingsutstyr og noen er fysisk tilstede på skolen. For det andre erfarer vi at det er høyt fravær knyttet til korona, sier Teksum. 

Fra og med torsdag 23.september vil undervisningen i hovedsak foregå på skolen. Elever som fremdeles er i isolasjon eller gjennomfører karantene i stedet for selvtesting, vil få opplæring hjemme, primært i form av hjemmeoppgaver.

Se mer informasjon om covid-19 og barn og unge (FHI).