Voksne innbyggere

Stange kommune følger nasjonale føringer for Koronavaksinasjonsprogrammet, og det er nå en forventning om å ferdigstille vaksinasjonsprogrammet innen kort tid. Uke 40 er derfor siste mulighet i Stange kommune for å kunne få vaksinedose 1, med mindre det foreligger tungtveiende årsaker for enkeltinnbyggere om å utsette vaksinasjonen. Slike årsaker kan eksempelvis være anbefalinger om et visst intervall etter gjennomgått koronasykdom til vaksinasjon, tilpasning til medisinsk behandlingsforløp eller graviditet i første trimester. Våre innbyggere som ikke er vaksinert, men som ønsker vaksine, oppfordres derfor til å møte på drop-in i Stangehallen på annonserte datoer så snart som mulig. Time for vaksinedose 2 blir avtalt ved oppmøte.

Ungdom født i 2004 og 2005

Stange kommune er ferdig med hovedvaksinasjonen med dose 1 for 16- og 17-åringene (født 2004 0g 2005). Det er fortsatt mulighet til å få vaksine for innbyggere i denne gruppen samtidig med vaksinasjonstilbudet til 12-15 åringene 25.9 eller 28.9. Ta i så fall kontakt med kommunens koronavaksinasjonstelefon eller send e-post til koronavaksinasjon@stange.kommune.no. Ungdommer født 2004 og 2005 kan også komme på drop-in disse dagene i Stangehallen.

Barn og unge fra fylte 12 år – 15 år:

Egen informasjon er sendt ut via skolene, og mange har satt seg opp til time på vaksinasjonsdager 25.september og 28.september. Barn og unge i denne gruppen er per dags dato anbefalt kun 1 vaksinedose. Det er beskyttelse av barnet mot alvorlig forløp av sykdom som er intensjonen med vaksinering av 12-15 åringene, det er ikke ment som et smittereduserende tiltak i samfunnet. Per dags dato skal barn som har gjennomgått koronavaksinering ikke vaksineres.

Barn og unge med grunnsykdom som utgjør ekstra risiko for alvorlig forløp ved smitte er anbefalt 2 doser. Disse henvises av spesialisthelsetjenesten.

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar og 3. vaksinedose

Innbyggere med alvorlig svekket immunforsvar får nå tilbud om 3. dose koronavaksine. De dette gjelder må selv ta kontakt med Stange kommune for å avtale tid for vaksinasjon: koronavaksinasjon@stange.kommune.no, eller medbringe nødvendige papirer og møte på drop in. Les mer her