Digital undervisning for alle elever ved Romedal ungdomsskole

- Med bakgrunn i smitteutviklingen den siste tiden, vil alle trinn ved Romedal ungdomsskole gå over til digital hjemmeundervisning ut denne uka, opplyser kommunalsjef Atle Teksum.

Tidligere i uka ble det besluttet digital hjemmeundervisning i to dager på enkelte trinn ved Romedal ungdomsskole og Vallset skole. Bakgrunnen for dette var todelt. For det første for å gi en god opplæring for alle elevene i en periode hvor noen elever er i isolasjon, noen venter på selvtestingsutstyr og noen er fysisk tilstede på skolen. For det andre på grunn av et høyt fravær knyttet til korona.

Nå vil altså alle trinn ved Romedal ungdomsskole gjennomføre digital hjemmeundervisning torsdag 23. og fredag 24.september.

Begrens sosial kontakt og unngå fritidsaktiviteter

Kommuneoverlegene går ut med en sterk anbefaling til ungdommene i alderen 12-15 år tilknyttet Romedal ungdomsskole om å sterkt begrense sosiale aktiviteter til og med 26.september.

- For at smitteverntiltakene som settes inn i skolen skal ha ønsket effekt er det avgjørende at elevene også begrenser antall sosiale kontakter på fritiden i denne perioden, og aller helst unngår å delta på fritidsaktiviteter til og med 26.september, sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle.

Få barn blir alvorlig syke

Kommuneoverlegene understreker at det er få barn og ungdom som blir svært syke og har behov for å legges inn på sykehus. Det ser heller ikke ut til at senfølger av gjennomgått covid-19 er vanlig hos barn og unge. Likevel er det viktig å få kontroll over smittespredningen og få redusert antall smittede for å forebygge at de som har forhøyet risiko blir smittet.

Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19, og 20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, hoste, hodepine, og slapphet, og noen får kroppsverk og feber.

- En bør derfor holde seg hjemme og teste seg selv ved milde/vage symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus, oppfordrer Einar Sannerud Stødle

For barn/unge kan dette gjerne gjøres i form av selvtest de får utdelt av kommunen. Dersom selvtesten er negativ og symptomene vedvarer bør testen gjentas. Ved kraftigere symptomer bør en ta ordinær test på teststasjonen. Kjente nærkontakter med symptomer oppfordres til å ringe smittesporingsenheten på telefon 40405756 for rådgivning og oppmelding til prioritert test.

Se mer informasjon om covid-19 og barn og unge (FHI).

Arrangement

Det er de nasjonale retningslinjene som gjelder for arrangement.

Gjeldende nasjonale retningslinjer:

  • Det oppfordres til å avholde arrangementer heller utendørs enn innendørs.
  • Personer som ikke er beskyttet og som kommer fra områder med høyt smittetrykk bør ikke oppsøke arrangementer i andre kommuner.
  • For private arrangementer, slik som bryllupsfester og konfirmasjonsselskap: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.

For deg som planlegger arrangement finner du mer informasjon på helsedirektoratets nettsider