- Testkapasiteten var under press i helgen, og det kan ha innvirket på det høye smittetallet tirsdag som følge av noe forsinket diagnostikk, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup.

Det er ikke uventet at vi nå har et utbrudd. Det har vært en del smitte i regionen over tid, vi lever i et åpent samfunn og har fortsatt store grupper blant barn og unge som er ubeskyttede/uvaksinerte.

Målsetting

Regjeringens strategi er å begrense smittespredningen og holde sykdomsbyrden lav inntil 90 % av befolkningen over 18 år er vaksinert med to doser. Dette forventes sluttført i løpet av de kommende to ukene. – Vi oppfordrer sterkt til å la seg fullvaksinere, uavhengig av hvilken vaksinetype man blir tilbudt, sier kommuneoverlege Yvonne Hagerup.

- Ved vurdering av tiltak vektlegger vi nå i hvilken gruppe smitten befinner seg samt kapasiteten i helsevesenet, og ser i mindre grad på smittetallene i seg selv, sier Hagerup. - Hensynet til barn og unges tilstedeværelse i skole-, barnehage- og utdanningssituasjoner skal veie tungt. Det blir fremover økt fokus på testing framfor karantene. Det er vist at regelmessig testing i høy grad fanger opp smitteførende personer, også før de utvikler symptomer.

Holde seg hjemme og teste seg

- Den siste tiden er det i hovedsak uvaksinerte som har blitt smittet. Noen ganger rekker smitten å bre seg før man blir testet. Man bør derfor holde seg hjemme og teste seg selv ved milde eller vage symptomer, uavhengig av vaksinasjonsstatus, oppfordrer assisterende kommuneoverlege Jorid Nygårdshaug Aas.

For barn og unge kan dette gjerne gjøres i form av selvtest de får utdelt av kommunen. Dersom selvtesten er negativ og symptomene vedvarer, bør testen gjentas. Ved kraftigere symptomer bør man ta ordinær test på teststasjonen. Dersom man får symptomer etter å ha vært i nærkontakt med en smittet, må man isolere seg og melde seg til test på teststasjonen.

Få barn blir alvorlig syke

Kommuneoverlegene understreker at det er få barn og ungdom som blir alvorlig syke og har behov for å legges inn på sykehus. Det ser heller ikke ut til at senfølger av gjennomgått covid-19 er vanlig hos barn og unge. Likevel er det viktig å begrense smittespredningen for å forebygge at de som har forhøyet risiko, blir smittet.

Barn og ungdom som smittes, får oftest svært milde symptomer på covid-19, og 20-30 % får ingen symptomer i det hele tatt. De som får milde symptomer kan få vondt i halsen, tett eller rennende nese eller hoste. Andre symptomer kan være hodepine, slapphet, kroppsverk og feber.

Ikke aktuelt med tiltak

Samfunnsmedisinsk enhet vurderer at generelle inngripende tiltak på befolkningsnivå verken er hensiktsmessige eller forholdsmessige slik situasjonen er nå.