Det blir mer selvtesting, mindre smittesporing og karanteneplikten opphører for alle.

Norge har høy vaksinasjonsgrad i befolkningen, og alvorlig sykdom og sykehusinnleggelser som følge av Covid-19, er betydelig redusert. Det medfører at fra lørdag 25.september kl.16.00 går vi inn i en ny fase i håndteringen av smitte her i Hamarregionen. 

Regjeringen har foreløpig valgt å beholde trafikklysmodellen for skolene og barnehagene. Kommuneoverlegene vil også fortsatt iverksette lokale tilpasninger ved lokale utbrudd, dersom det oppstår behov for det.

Plikten til smittekarantene opphører

I nedjustert TISK vil plikten til smittekarantene for alle opphøre og erstattes av faglige råd og anbefalinger. Råd for nærkontakter avhenger av vaksinasjonsstatus, og kommunenes nettsider vil oppdateres med hvilke råd som gjelder for deg. Plikten til isolasjon forblir forskriftsfestet, men reduseres til 5 døgn etter symptomdebut.

Kommunene har fortsatt mulighet til å vedta lokale forskrifter ved behov, for eksempel om karantenebestemmelser.

Mer selvtesting for hele befolkningen

Hovedregelen for koronatest, er nå selvtesting. Alle selvtester er hurtigtester som gir svar innen 15 minutter. 

Alle, også vaksinerte, bør holde seg hjemme og teste seg ved symptomer, også ved helt milde eller vage symptomer. De vanligste symptomene på Covid-19 er tett nese, sår hals, hoste, feber, nedsatt smak- og luktesans, hodepine, slapphet, tung pust, diare, muskelverk eller sykdomsfølelse.

FHI har utarbeidet et flytskjema som beskriver hvilke råd som gjelder for deg. Helsepersonell anbefales å ha lav terskel for testing med ordinær test (PCR). 

– Vi oppfordrer fortsatt til at alle som er nærkontakter tester seg selv om karanteneplikten forsvinner, sier kommuneoverlege Einar Sannerud Stødle. Det bør ha gått 2-3 dager etter kontakt med smittet før man tar testen.

Alle kommunene i Hamarregionen har etablert ordninger for at innbyggerne skal kunne hente ut utstyr for selvtesting ved behov. Oversikt over hvilke testregler som gjelder, samt hentetider og -steder for hurtigtester blir oppdatert på kommunenes nettsider. 

hurtigtestStange kommune har utlevering av selvtester i rådhuset, Storgata 45, 2335 Stange.


Utleveringstider (gjelder fra 27. september til utgangen av uke 41): 

  • Hverdager: kl. 09–15 og kl. 18-20
  • Lørdag-søndag: kl. 11–13

 

 

Mindre smittesporing

Også smittesporingen nedjusteres på veien mot en mer normal hverdag. Den største endringen er at det kun er husstandsmedlemmer eller andre som er tilsvarende nær en smittet, som varsles av smittesporingsteamet. 

Øvrige nærkontakter skal informeres av den smittede selv, foreldre/foresatte/ pårørende, skole eller idrettslag. Smittesporingsteamet vil gi råd til de som er smittet om hvordan dette kan gjøres. 

* TISK-strategien – strategien for testing, isolering, smittesporing og karantene ved covid-19.