I det norske koronavaksinasjonsprogrammet har man kombinert koronavaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer.  Bakgrunnen for denne kombinasjonen er at det har vært ulik tilgang på vaksinetypene, og samtidig har de to vaksinene vært vurdert som likeverdige og godt egnet for å kombinere. Kombinasjonen gir minst like god beskyttelse som å få to doser av sammen vaksinetype. Studier har også vist at det å kombinere de to mRNA-vaksinen ikke medfører større risiko for alvorlige bivirkninger.  

Selv om en får lik beskyttelse av å kombinere vaksinetypene, så er vi kjent med at noen ønsker å få samme vaksinetype for begge dosene.

Viktig å få to doser

Det er viktig at den voksne befolkningen får to doser.  Det er først etter andre dose man oppnår høy beskyttelse mot sykdom og god beskyttelse mot å spre viruset videre.

Tilgjengelighet

Leveranser av vaksinedoser fra BioNTech/Pfizer skjer fortløpende de kommende ukene, men man må være forberedt på at man kan måtte vente noe på å få Pfizer siden Folkehelseinstituttet nå også er i gang med utsendelse av årets influensavaksinedoser.

Stange kommune legger fortløpende inn bestillinger, men for å unngå svinn bestilles det etter behov, fremfor lagring. Vaksinene har begrenset holdbarhet i kjøleskap, og kan ikke fryses etter utsendelse fra Folkehelseinstituttet. Dette betyr at de som så langt ikke har startet på eller fullført koronavaksineringen, ikke kan forvente at begge vaksinetyper alltid er tilgjengelige i kommunens vaksinasjonstilbud. I Stange kommune prioriterer vi vaksinering av ungdom mellom 12 og 17 år for denne vaksinen da det er anbefalt fra Folkehelseinstituttet å vaksinere denne gruppen med Comirnaty fra BioNTech/Pfizer.

Dersom du ønsker vaksine fra BioNTech/Pfizer ber vi deg følge med på hjemmesiden for oppdatert informasjon om drop in.