Personer med hjerte-/karlidelser er mer utsatt for hjerteinfarkt, hjerneslag og død i influensasesongen enn ellers i året. Alvorlig influensasykdom kan også føre til varig svekket helse og økt hjelpebehov, og gjennomsnittlig dør 900 personer årlig som følge av influensa. Vaksinasjon beskytter mot alvorlig influensa.

Influensa i svangerskapet gir noe økt risiko for dødfødsel. Gravide er også mer utsatt for følgesykdommer som lungebetennelse enn andre friske kvinner. Influensa hos spebarn kan være alvorlig. Vaksinasjon av mor under graviditeten beskytter mor under svangerskapet og gir også barnet beskyttelse mot influensa den første tiden etter fødselen.

Stange kommune mottar influensavaksiner i oktober

Kostnad
Influensavaksinen er gratis for målgruppene. Fastlegene kan ta et gebyr på 50 kr for selve vaksineringen, men dersom du har frikort skal du ikke betale gebyr.

Målgruppe
Alle over 65 år, gravide samt personer i alle aldre med en rekke kroniske sykdommer er anbefalt influensavaksine. Oversikt over hvem som tilhører målgruppen for influensavaksinering finner du her.

Hvor gis vaksinen?
Influensavaksinen kan du få hos fastlegen din. Følg med på hjemmesiden til legekontoret hvor du har fastlege, eller du kan ta kontakt med legekontoret og avtal tid, helst gjennom elektronisk melding dersom du har anledning til det.

Innbyggere som er gravide eller i risikogruppene, og som ikke har fastlege i Stange kommune, eller ikke får influensavaksine hos egen fastlege, kan komme til Stangehallen på oppsatte dager for drop-in og få vaksine der i regi av kommunen. Tilbudet er gratis.

Informasjon til risikogruppene om influensavaksine finner du her
Informasjon til gravide om influensavaksine finner du her

Barn i målgruppen for influensavaksine skal vaksineres på helsestasjonen eller hos egen fastlege.

Helsepersonell får tilbud om vaksinering gjennom sin arbeidsgiver, for personell med virke i Stange kommune se her 

Dersom du ikke tilhører målgruppe, men likevel ønsker vaksine, kan du etterspørre dette på apotek.

Pneumokokkvaksine

Alle personer over 65 år eller som har en sykdom eller tilstand som gjør at de har høyere risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom, er anbefalt å ta pneumokokkvaksine. Du kan lese mer om hvem som anbefales å ta pneumokokkvaksine her.

Ta kontakt med fastlegen din for å få en vurdering om du tilhører målgruppen for vaksinasjon, og for eventuelt å få satt vaksine.

Influensavaksine og koronavaksine

Store deler av befolkningen har nå vaksinert seg mot korona. Koronavaksinen beskytter ikke mot influensa, og det er derfor nødvendig å ta influensavaksinen dersom man ønsker å være beskyttet mot influensaviruset.. Det er ikke skadelig å vaksinere seg mot flere sykdommer over et kort tidsrom, men det skal allikevel gå minst 1 uke mellom influensavaksine og koronavaksine.

Tidspunkt for influensavaksinering for innbyggere i målgruppe som ikke vaksineres hos fastlege

Sted:

Dag og dato:

Klokkeslett:

Gruppe:

Stangehallen

Onsdag 20.10

12:00-14:30 og 15:30-18:00

Helsepersonell

Innbyggere i målgruppe, og som ikke har fastlege i Stange kommune, eller ikke får influensavaksine hos egen fastlege.

Stangehallen

Fredag 22.10

11:00-13:00 og 14:00-16:00

Helsepersonell

Innbyggere i målgruppe, og som ikke har fastlege i Stange kommune, eller ikke får influensavaksine hos egen fastlege.

Stangehallen

Torsdag 28.10

09:30-11:30 og 12:30-16:00

Helsepersonell

Innbyggere i målgruppe, og som ikke har fastlege i Stange kommune, eller ikke får influensavaksine hos egen fastlege.