Ergoterapeuter bidrar til deltagelse og inkludering med sin kompetanse om samspillet mellom person, aktivitet og omgivelser.

Hva er ergoterapi?

Ergoterapeutene har fokus på å gjøre hverdagslivet mulig for enda flere. Det handler om å fremme helse gjennom aktivitet, og å støtte mennesker i å utføre aktiviteter og delta i samfunnet. Ergoterapeuter kan gjennom tilpasning av aktiviteter bidra til å forebygge helseskader, og til å fremme helse.

 

Hvordan jobber ergoterapeuter?

Ergoterapeuter kartlegger personens ønsker og muligheter for aktivitet og deltakelse. Sammen med deg finner ergoterapeuten løsninger som gjør at du kan leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Ergoterapeuten støtter deretter din mestring med motivasjon og trening av konkrete aktiviteter. De kan også foreslå forenkling og tilpassing av aktiviteter og inkluderende omgivelser.

 

Hvor jobber ergoterapeuter? 

I Stange kommune jobber ergoterapeutene ut i fra innbyggers behov for å mestre hverdagen innenfor områdene allmennhelse, arbeidshelse, barns helse, eldres helse, folkehelse, psykisk helse og somatisk helse. Ergoterapeuter møter innbyggerne i eget hjem, på skole eller barnehage, og der innbyggernes aktiviteter foregår.

Ergoterapeutene jobber for at innbyggere i alle aldre kan være aktive deltagere i eget liv og bo i egen bolig.

Illustrasjonsbilde ergoterapi

Les mer om Ergoterapiens dag og Norsk Ergoterapeutforbund her.