Sammen med ordfører Nils A. Røhne åpnet politikontakt Jim Roger Lillemo det nye kontoret. Ordfører Nils A. Røhne ønsket politiet velkommen til rådhuset og understreket mulighetene denne plasseringen gir for et tett og godt samarbeid. 

– For å løse samfunnsoppdraget vårt, er det svært viktig med et tett samarbeid mellom kommunens tjenester og politiet. Vi møter stadig problemstillinger som krever at vi ser og finner løsninger i fellesskap. Vi har hele tiden hatt et tett dialog. Nå ser vi det som en mulighet for enda tettere samarbeid og koordinert innsats, sier Røhne. 

Politimester Johan Brekke understreket at politiet er opptatt av å levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne og kommunen. Brekke sa videre at det er positivt å være tett på kommunen og at politiet på den måten kan være med og videreutvikle samarbeidet.
–Med politikontakten plassert her i Stange rådhus, ser vi frem til et godt samarbeid fremover, avslutter Røhne. 
Politikontaktens åpningstider for publikum er mandag og onsdag mellom klokka 10 og 14.