I Stange bor det nå 21.111 personer. 

På landsbasis har befolkningen vokst med 13.000 personer i 3.kvartal i år ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Dermed var folketallet i Norge 5 415 200 ved utgangen av kvartalet. 

Stange har målsetting om en årlig befolkningsvekst på 1,2 % og skal være en attraktiv bostedskommune, med livskraftige lokalsamfunn, kjennetegnet ved velferdskommunens viktigste pilarer: En kommune med trygge og gode oppvekstvilkår, med barnehager og skoler som bringer fram det beste i oss.

Les mer om befolkningsutviklingen på SSB sine sider

Stangedagene