125 gjester var samlet i Stangehallen til en hyggelig ettermiddagsstund, hvor kommunen ønsket å gjøre stas på alle de viktige bidragsyterne til et svært vellykket vaksinasjonsprogram i kommunen.

VaksinatørkoretVaksinatør-koret

Den store gruppen med vaksinatører hadde i anledning dagen dannet et kor, som fremførte ei vise, skrevet av en av vaksinatørene, Anders Andersen. Visa beskrev på en humoristisk -, men samtidig sterk måte, den reisen vaksinatørene opplever å ha vært med på så langt. Den beskrev samholdet og felles «kamp» mot covid-19 gjennom vaksinasjonsarbeidet.

Ordfører Nils Amund Røhne hilste og takket alle i sin åpningstale, og kommunalsjef Tove Nordli Selnes takket alle impliserte på vegne av administrasjonen i kommunen.

Mango BandMango Band

Kulturskolen bidro med flott underholdning, både i form av vakkert pianospill av Sigrid Slåtten, og flotte og gledesspredende innslag av Mango Band, som er et tilrettelagt kulturtilbud for unge mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Arrangementet var en hyllest og stor takk til alle og enhver, som på hver sin måte har gitt et svært viktig bidrag for å gi Stangeinnbyggerne et godt vaksinasjonstilbud. Både frivillige og vaksinatører har fått mange rosende ord fra innbyggere som har vært innom Stangehallen for å få den viktige vaksinen.

Tilbakemeldingene vitner om gode møter, hvor ivaretakelse av den enkelte innbygger har vært i fokus. 
Som vaksinekoordinatorene Anette Skjærbekk og Hanne Norum Hollekim avslutningsvis sa i sin takketale ved festens slutt:  «Dere har møtt den enkelte helt i tråd med filosofen Knud Ejler Løgstrups beskrivelse av «Den etiske fordring»:

«Den enkelte har aldri med et annet menneske å gjøre, uten å holde en bit av det menneskets liv i sin hånd». 

 

Fakta - frivillige

Totalt har 146 frivillige bistått i Stangehallen. 51 stykker fra Stange Røde kors og Romedal og Vallset Røde kors har deltatt fra starten av våren 2020 med handling og utkjøring av matvarer til syke og folk i karantene, jule- og nyttårsvakt på legevakta og bistått i Stangehallen fra januar 2021. I tillegg har Stange Lions deltatt i Stangehallen og mange har meldt seg som frivillig og deltatt jevnlig utenom dette. Det har blitt fordelt fra ca 20 til 60 vakter pr uke under vaksinasjonsarbeidet.

 • Oppgaver i Stangehallen:
  • Parkeringsvakter
  • Registrerings- og smittevernvakter (utdeling av munnbind og håndsprit)
  • Hjelp til innbyggere med nedsatt evne til bevegelse
  • Veivisere til rett vaksinasjonsbane
  • Observasjon av vaksinerte (sammen med helsepersonell)

KorHøsttakkefest i Stangehallen