Stange kulturskole ble startet som Stange musikkskole i 1972 og er den eldste i Hedmark. I 2000 ble navnet endret til kulturskole. Det er et uttrykk for at skolen skal gi undervisning innen estetiske former utover musikk, som for eksempel dans, bilde og drama.

Kulturskolen ønsker å være med på å skape en aktiv og meningsfylt fritid for barn og unge i kommunen. For noen kan også kulturskolen danne grunnlaget for videre utdanning innen estetiske fag. Skolens tilbud skal ivareta barn og unges muligheter til opplæring og fordypning i en del kulturfag som krever et mer tilpasset opplegg enn det grunnskolen i dag kan tilby.

Alle har anledning til å søke om opptak i kulturskolen, og der det er plass tar vi også inn voksne. Det er ingen krav om forkunnskaper, derimot kreves det en egeninnsats fra elevenes side dersom en ønsker å få utbytte av plassen i kulturskolen.

Kulturskolen har kontor i Skolegata 19 i Stangebyen (like ved Stange barneskole).
Undervisningen foregår på skoler og andre steder i Stange kommune.

Søknadsfristen er 1. juni, men vi tar også opp elever gjennom skoleåret dersom det er ledige plasser. Søkere som ikke får plass vil bli satt på venteliste. Elever kan settes på ventelisten når som helst, men får først ansiennitet fra det året de fyller 6 år ( på Barnedans fra det året de fyller 4 år). Se ellers våre retningslinjer.

Nye priser for 2021 finnes under menypunktet Undervisningstilbudet - Priser.

Sett: En film om hvilken verdi kulturskole kan ha for barn og unge. Filmen er innspilt med elever og lærere ved Stange kulturskole. Produsert av: Norsk kulturskoleråd. Utgitt i 2020.

Sett from Norsk kulturskoleråd on Vimeo.

Lenker: