Når kommunen har mottatt og vurdert et privat planforslaget, vil planforslaget legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

At planen ligger ute til offentlig ettersyn, vil annonseres i lokalavisen og på kommunens nettsider under kunngjøringer. Stange kommune har nå fått en ny selvbetjeningsløsning som er kalt ”Digital plandialog”, der du kan kan gi innspill i plansaker/si din mening i saker som er ute på høring.Her kan du også følge framdriften i planarbeide og andre relevante dokumenter.

Du kan også se hva som skjer med reguleringsplaner i eget nærområde - om det skal bygges boliger, veger, næringsbygg eller annet. Vil du uttale deg om sakene, kan du fylle inn skjema som kommer opp på nettsiden.