Stange ungdomsskole ble åpnet i 1971 og ligger midt i Stange sentrum. Skolen tar imot elever fra Tangen, Espa og Stange barneskoler. Krøppsøving og svømming foregår i eget bygg som også brukes av Stange skole.

Vi legger vekt på å skape en trygg og jordnær skole der den enkelte elev blir sett, verdsatt og rustet til å møte livets oppgaver i vid forstand. Et helt, integrert menneske blir til bare blant mennesker. Vi mener selv å være gode på dette. Derfor har vi også satset sterkt på det det spesialpedagogiske feltet.

Skolens visjon: Med røtter og vinger inn i fremtiden