Vår visjon

VI VIL

VI KAN

VI TØR

Espa skole og barnehage ligger vakkert plassert oppe i lia på Espa, med god utsikt over Mjøsa. Vi flyttet inn i nytt bygg i august 2012, og er den eneste virksomheten i Stange kommune som er organisert som et oppvekstsenter. Her kan barna være fra de begynner i barnehagen til de er tretten år gamle.

Grunnmuren i Espa barnehages drift består av fire satsningsområder: VENNSKAP, SPRÅK, FRILUFTSLIV OG MUSIKK. Disse viktige områdene er med oss i det daglige, uavhengig av hvilke andre temaer vi jobber med. VENNSKAP og SPRÅK vektlegges tyngst. Her er god språkutvikling og evnen til inkludering, empati og styrking av egenverd viktige stikkord.

Området rundt barnehagen innbyr i stor grad til uteliv. I vår umiddelbare nærhet har vi et nærmiljøanlegg og ei grillhytte. Området oppfordrer til lek, læring, fysisk aktivitet og fantasi. Her «møter» vi skogens dyr, som elg, bjørn og ekorn, men også troll, bukkene bruse og andre eventyrfigurer. I tillegg ligger skogen der med alle sine muligheter for turer og utfoldelse.

Overgangen mellom barnehage og skole er trygg og god; barna skal kun forflytte seg over i den andre delen av bygget. Skolen og barnehagen samarbeider tett året igjennom, så førskolebarna kjenner både barn og voksne på skolen godt.

Barnehagen vår består av to avdelinger; Maurtua for de yngste og Tusenbenet for de litt eldre.

Kom gjerne innom oss på besøk

Espa barnehage