Åpen dag 2021

Til høsten har vi ledige plasser på både for store og små barn. Ønsker dere en titt på barnehagen vår, er dere hjertelig velkommen til det! 

Virksomhet for barnehager arrangerer felles åpen dag for alle barnehager i Stange kommune tirsdag 16.februar kl 17.00-19.00. 

Grunnet smittevernstiltak må dere ta kontakt med oss for å avtale omvisningstid. Ring og avtal tid på tlf 62 56 26 73, innen 12. februar.

Det vil ikke være mulighet for drop-in denne gangen.

Velkommen til Navneberget barnehage!


”Trygge, glade barn som kan vise omsorg.”

Navneberget barnehage ble åpnet i oktober 2008 og ligger på boligfeltet bak Stangehallen. Vi har store, lyse og trivelige lokaler, og en stor utfordrende lekeplass.

Barnehagen har 3 avdelinger: Hakkespettene, Meisene og Spurveredet. Aldersfordelingen på de forskjellige avdelingene kan variere fra år til år, avhengig av alder på nye søkere.

For de aller minste som begynner i barnehagen legger vi vekt på å skape trygghet og forutsigbarhet i hverdagen.  Et trygt fang er viktig den første tiden. Gode rutiner og godt planlagte hverdager med  omsorgsfulle og erfarne voksne er med på å skape trygghet for de aller minste. En egen skjermet uteplass er også godt i begynnelsen.

I Navneberget jobber vi mye i prosjekt gjennom året. De voksne etterstreber seg å lage pedagogiske aktiviteter knyttet opp mot barnas interesser, deres ideer og tanker. Barnas interesse for temaet vil være avgjørende for hvilken retning prosjektet tar og hvor lenge det vil vare.

Barnehagen har en flott gapahuk i skogen som blir brukt til turdager. På uteområdet vårt har vi et stort mulithus med bålplass. Begge steder er det mulighet får å tenne opp bål, maten smaker ekstra godt rundt et knitrende bål.

Det har blitt en tradisjon i Navneberget at vi deltar på Foruts barneaksjon. Vi synes dette en fin måte å gjøre ungene kjent med barn i andre land som ikke har det så bra som oss, og lære litt om hvordan vi kan hjelpe.

Det siste året før skolestart er ungene med i ”Klubben”. En gang i uka samles ”klubben”, de har aktiviteter som skal forberede dem til skolestart. Dette er både selvstendighetstrening og mer læringsrelaterte aktiviteter.

Ungene skal ha mulighet til å påvirke sin egen barnehagehverdag, og barnehagens fellesliv.  Vi ønsker ungene skal ha gode sosiale relasjoner der humor, omsorg og godt vennskap står i sentrum. Barn skal oppleve gode relasjoner med de voksne i barnehagen og med andre barn.

Vi tilbyr en engasjert og stabil personalgruppe som består av en styrer, fem barnehagelærere og seks barne- og ungdomsarbeidere.

Vil du vite mer om oss, er du velkommen til å komme på besøk eller  du kan ringe!

Velkommen til oss i Navneberget!!

Bilder fra barnehagen:

Fallskjerm i ballbingen
Utemaling
VinterlekLekeapparater
Vinteraktivitet