Ledige tomter:

  • Navneberget tomt nr. 1 - enebolig 554 kvadratmeter
  • Navneberget tomt nr.  2 - enebolig 565 kvadratmeter
  • Navneberget BBB - blokktomt  7600 kvadratmeter

Utvidelse av Navneberget trinn III med ca. 15 eneboligtomter, kommer for salg siste kvartal 2020.

Navneberget III

 

Ved spørsmål om pris og kjøp ta kontakt med EiendomsMegler 1 i Stange.  
Glenn Kristen Strand // m. 907 85 555 // glenn.strand@em1.no
Marita Brennodden // m. 916 41 447 // marita.brennodden@em1.no 

 

 

Reguleringsplan for Navneberget trinn 3 ble vedtatt i Stange Kommunestyre i november 2017.