dekorativt ottestad

Ottestad helse- og omsorgssenter ble åpnet i 1999. Helse- og omsorgssenteret består av fire avdelinger med tilsammen 40 enerom. Av disse er 10 langtidsplasser og 30 korttidsplasser. Avdelingene har fokus på henholdsvis rehabilitering, kartlegging/utredning av funksjon, palliasjon og generell geriatri. Service- og støtteavdelingene består av vaskeri, kjøkken, renhold, aktivitør, frisør, laboratoriet - merkantil og vaktmestertjenester. Fysioterapi, ergoterapi og legetjenester ytes fra helse- og rehabiliteringsavdelingen.

Vårt mål som helse- omsorgssenter er:

  • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder.
  • Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter.
  • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte.
  • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

 

Kontaktinfo:

Sentralbord: 62 56 23 50

Hovedtelefon Nord: 62 56 23 65

Hovedtelefon Øst: 62 56 23 61

Hovedtelefon Vest: 62 56 23 54

Hovedtelefon Sør: 62 56 23 72

 

Dersom det er behov for å søke om helsetjenester eller spørsmål om vedtak, må en kontakte tjenesteenheten i kommunen. Telefonnummer tjenesteenheten: 62 56 20 35. Søknadskjema