Omsorgsboliger tildeles etter følgende kriterier:

 

  • Omsorgsbolig skal være et tilbud til mennesker med særlig behov for bistand og som kommunen har et særskilt ansvar for
  • Søkerens helsetilstand/funksjonsnivå – muligheten til å opprettholde/høyne funksjonsnivået fysisk, psykisk og sosialt
  • Søkerens boligstandard – uhensiktsmessig bolig i forhold til funksjonsnivå
  • Tildeling av omsorgsbolig skal øke den enkeltes mulighet til å greie seg selv og utsette behov for tjenester på et høyere nivå
  • Søkeren må som hovedregel allerede motta tjenester fra kommunen.
  • Befolkningen har selv ansvar for å skaffe seg bolig tilpasset alder og funksjonsnivå.
  • Alder er i seg selv ikke kriterium for tildeling av omsorgsbolig.
  • Omsorgsboliger med to soverom er forbeholdt ektepar/samboere eller innbyggere som er avhengig av store hjelpemidler